Priser

Pris pr. besøk vanlige dager og helger: kr. 200,- ved inntil fem katter. Ta kontakt for pris dersom det gjelder flere.
Helligdager og offentlige fridager: kr. 250,
Tillegg for å ta inn post, vanne blomster etc. kr 100,- pr uke.
Reisetillegg på kr 4,20 pr km tilkommer hvis kattens hjem ligger utenfor Asker kommune.
Alle priser er inkludert moms.
Skulle det bli nødvendig med veterinærbesøk tilkommer reisetillegg, også innenfor Asker kommunes grenser.
Eventuelle veterinærbesøk blir belastet din faktura, hvis ikke du har avtale med din faste veterinær om å sette det på din regning der.
Hvis eier ikke har kjøpt inn nok mat og sand og kattepasser må skaffe dette eller annet katten trenger, regnes besøk i butikk som et besøk hos katten og koster kr 200,- pluss varenes pris.